close banner

close banner
banner banner banner banner banner
The Matrix 2 Reloaded (2003) เดอะเมทริกซ์ รีโหลดเดด สงครามมนุษย์เหนือโลก

The Matrix 2 Reloaded (2003) เดอะเมทริกซ์ รีโหลดเดด สงครามมนุษย์เหนือโลก

ในภาคนี้ นีโอได้ค้นพบพลังพิเศษของตน ในเวลาเดียวกันกับที่ไซออนถูกรุกรานจากกองทัพจักรกล จนอาจนำไปสู่อวสานของเผ่าพันธุ์มนุษย์ นีโอจึงต้องกลับเข้าไปในโลกแห่งเมทริกซ์อีกครั้งพร้อมกับทรินิตี้และ.มอร์เฟียส เพื่อต่อสู้ กับฝ่ายเครื่องจักรตามคำทำนายของเทพพยากรณ์ผู้กล่าวว่าเดอะวันจะเป็นผู้มาเพื่อยุติสงครามครั้งนี้

banner