close banner

close banner
banner banner banner banner banner
The Manchurian Candidate (2004) กระชากแผนลับดับมหาอำนาจ

The Manchurian Candidate (2004) กระชากแผนลับดับมหาอำนาจ

Ben Marco กลับจากสงครามอ่าวเปอร์เซียมาใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งลูกทีมของเขาRaymond Shaw ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อก้าวเข้าไปเป็นรองประธานาธิบดี เขาก็เริ่มฝันร้ายเห็นภาพเดิมๆ ภาพที่ว่าเขาและลูกทีมถูกล้างสมองเพื่อเข้าสู่โครงการณ์บางอย่าง สิ่งที่สนับสนุนเขาคือลูกทีมของเขาอีกคนก็มาหาพร้อมกับฝันร้ายและสมุดภาพแปลกๆ นั่นทำให้เขาพยายามที่จะค้นหาความจริงแต่ยิ่งสืบค้นเท่าไหร่ทางออกยิ่งดูตีบตันมากขึ้นเท่านั้นและมันไปโยงเข้ากับการเมืองและประเทศชาติกับอำนาจที่ยิ่งใหญ่เบื้องหลัง ทำให้เขาไม่แน่ใจว่าเรื่องราวที่เขาต้องเจออยู่มันเป็นอาการหลอนจากโรคทางจิตหลังสงครามที่เขาเป็นอยู่หรือเป็นเรื่องจริง

banner