close banner

close banner
banner banner banner banner banner
The Great Debaters (2007) ผู้ยิ่งใหญ่

The Great Debaters (2007) ผู้ยิ่งใหญ่

เรื่องนี้ สร้างมาจากชีวิตจริงของ Melvin B. Tolson ศาสตราจารย์แห่ง Wiley College Texas ในช่วงปี ค.ศ. 1935 ในขณะที่ประเทศอเมริกา ยังมีการเลือกปฎิบัติระหว่างผิวสีอย่างรุนแรง ขนาดที่คนดำ ถูกคนขาวรังแก พิพากษากันเองโดยศาลเตี้ย เมื่อต้องการกลั่นแกล้ง จับคนดำไปทรมาน เผาทั้งเป็น ห้ามใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินร่วมกับคนขาว ต้องแบ่งแยกที่นั่งระหว่างคนขาวคนดำในรถเมล์ ที่นั่งรอรถประจำทาง โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ ศาสตราจารย์ผู้นี้ ได้สร้างทีมโต้วาทีของเด็กในโรงเรียนของเขา ซึ่งจากเดิมไม่มีคนเคยรู้จักโรงเรียนนี้ ชนะเลิศมาเรื่อย จนกระทั่งชนะ โดยประเด็นที่สำคัญโต้เวทีส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ Race & Discrimination กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จะปล่อยให้คนจน โดยเฉพาะคนดำอดตาย แทนการช่วยเหลือ ศาสตราจารย์ท่านนี้ อยู่เบื้องหลังองค์กรที่ต่อต้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ข่มเหงรังแกประชาชน ในระหว่างที่ทีมโต้เวทีของเขา ได้รับเชิญจาก Harvard University เพื่อร่วมแข่งขันกับ นร.จาก Harvard ในรอบสุดท้ายของ การโต้เวทีระดับ National

banner