close banner

close banner
banner banner banner banner banner
The Comeback Trail (2020)

The Comeback Trail (2020)

ผู้ผลิตภาพยนตร์ 2 รายที่เป็นหนี้เงินให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้จัดตั้งดาราภาพยนตร์อายุมากขึ้นเพื่อหลอกลวงประกันภัยเพื่อพยายามช่วยตัวเอง แต่พวกเขากลับได้รับมากกว่าที่พวกเขาเคยคิด เป็นหนี้บุญคุณกับกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์สองคนพยายามรักษาตัวเองด้วยการตั้งนักแสดงอายุมากขึ้นเพื่อหลอกลวงเรื่องการประกันภัย

banner