close banner
banner banner banner banner banner
The Bourne Supremacy (2004) สุดยอดเกมล่าจารชน

The Bourne Supremacy (2004) สุดยอดเกมล่าจารชน

สองปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรก เจสัน บอร์น (แม็ตต์ เดม่อน) คิดว่าเขาหนีรอดจากอดีตอันน่ากลัวของตัวเองได้แล้ว แต่เมื่อคนกลุ่มหนึ่งยังตามล่าเขาไม่เลิก บอร์นจึงต้องหนีอีกครั้ง และครั้งนี้เขาจะจัดการทุกคนที่ตามล่าเขา

banner