close banner
banner banner banner banner banner
The Adventures of Pluto Nash (2002) ลบเหลี่ยมบิ๊กเบิ้มเขย่าจักวาล

The Adventures of Pluto Nash (2002) ลบเหลี่ยมบิ๊กเบิ้มเขย่าจักวาล

ยินดีต้อนรับสู่ดวงจันทร์ในปี 2087 ที่ซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวล ถูกเจาะใช้จนพรุนมาหลายปีดีดัก ดวงจันทร์ได้กลายเป็นทุ่งกว้างตะวันตกแห่งใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างบันดาลได้ด้วยเงิน และแหล่งติดต่อที่ถูกต้อง

banner