close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner banner
Runaways (2010) เดอะ รันอะเวย์ส รัก ร็อค ร็อค

Runaways (2010) เดอะ รันอะเวย์ส รัก ร็อค ร็อค

A coming-of-age biographical film about the 1970s teenage all-girl rock band The Runaways. The relationship between band members Cherie Currie and Joan Jett is also explored.

banner banner