close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Pretty Woman (1990) ผู้หญิงบานฉ่ำ

Pretty Woman (1990) ผู้หญิงบานฉ่ำ

วิเวียน (จูเลีย โรเบิตส์) ผู้ที่ต้องยึดอาชีพคุณตัว ด้วยความจำเป็นด้านการยังชีพ ทั้งที่เธอมีพื้นฐานจิตใจที่ใฝ่ดี ไม่ได้เป็นพวกวัตถุนิยมสุดโต่ง ชีวิตเธอพลิกผันเมื่อมาพบกับ เอ็ดเวิร์ด (ริชาร์ด เกียร์) นักธุรกิจผู้มั่งคั่ง แต่ในด้านจริยธรรมที่มีต่อลูกจ้างเดิมจะเป็นอย่างไรเขาไม่สน ภายหลังเมื่อมาพบวิเวียน มโนธรรมของเขาที่ถูกสภาพแวดล้อมเดิมๆบดบัง ก็ค่อยๆกลับคืนมา

banner