close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Pleasantville (1998) เมืองรีโมทคนทะลุมิติมหัศจรรย์

Pleasantville (1998) เมืองรีโมทคนทะลุมิติมหัศจรรย์

สองหนุ่มสาวจากยุคปัจจุบันเกิดจับพลัดจับผลูย้อนเวลากลับไปยังทศวรรษที่ 1950s และได้นำเอาศีลธรรมจรรยาแบบบิดเบือนของโลกสมัยใหม่เข้าไปเผยแพร่โดยไม่ได้ตั้งใจ

banner