close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Pasture (2020)

Pasture (2020)

ผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทถูกหมอผู้บ้าคลั่งเข้าครอบงำ เมื่อเธอถูกหมอทดลองอย่างบ้าคลั่ง เธอจึงสูญเสียการควบคุมความเป็นจริงในที่สุด

banner