close banner

close banner

close banner
banner banner banner banner banner banner
Nail Bomber Manhunt (2021) ล่ามือระเบิดตะปู

Nail Bomber Manhunt (2021) ล่ามือระเบิดตะปู

สารคดีนี้สำรวจเหตุลอบวางระเบิดในกรุงลอนดอนปี 1999 ที่มุ่งเป้าทำร้ายชุมชนชาวเกย์ กลุ่มคนผิวสีและชาวบังกลาเทศ รวมทั้งการเร่งตามหาตัวผู้ก่อการซึ่งเป็นพวกกลุ่มขวาจัดหัวรุนแรง

banner banner