banner banner banner
banner banner banner
banner banner banner banner banner banner banner

เมื่อพ่อล้มป่วย อาเดเซย์จึงต้องเข้ามารับหน้าที่บริหารธุรกิจของครอบครัวร่วมกับอาของเธอ พร้อมกับพิสูจน์ว่าตัวเองจะยืนหยัดในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่close

close

close