close banner

close banner
banner banner banner banner banner
King of Beggars (1992) ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต

King of Beggars (1992) ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต

ซูซาฮาเอ๋อซาน ลูกชายมหาเศรษฐีผู้เอาแต่ใจ ได้พบกับสาวในฝันผู้เป็นดั่งเนื้อคู่ แต่เพื่อให้ได้เธอมาเขาจะต้องเอาชนะในการสอบศิลปะการต่อสู้ให้ได้เสียก่อน

banner