close banner
banner banner banner banner banner
Jack Whitehall: I’m Only Joking (2020) แจ็ค ไวท์ฮอล: ล้อเล่นน่า

Jack Whitehall: I’m Only Joking (2020) แจ็ค ไวท์ฮอล: ล้อเล่นน่า

แจ็ค ไวท์ฮอลก้าวขึ้นเวทีพร้อมเรื่องเล่าเรียกเสียงฮามากมาย ทั้งเรื่องคู่รักหวานชื่น ชีวิตในโรงแรม ความโง่เง่าของมนุษย์ และคุณพ่อผู้ชีพจรลงเท้าของเขาเอง

banner