close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Interreflections (2020)

Interreflections (2020)

ในการแสวงหาสังคมใหม่ที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นการปฏิวัติเพื่อต่อต้านวัฒนธรรมจะนำพาโลกไปสู่พายุ ในตอนแรกของ InterReflections Trilogy เรามองย้อนกลับไปยังโลกสมัยใหม่และสงสัยว่าเราสามารถอยู่รอดได้อย่างไรตราบเท่าที่เรามี

banner