close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Giving Voice (2020) เสียงที่จุดประกาย

Giving Voice (2020) เสียงที่จุดประกาย

เรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียนจำนวน 6 คน ที่มีความตั้งใจในการที่จะไปแข่งขันบทพูดคนเดียวอันมีเกียรติของออกัสต์ วิลสัน เพื่อที่จะไปทำการชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายที่แสนจะท้าทายในเมืองบรอดเวย์

banner