banner banner banner
banner banner banner
banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Eyes Wide Shut : พิษราคะ หนังเรื่องล่าสุดแนวทริลเลอร์จิตวิทยาทางเพศ และเป็นหนังเรื่องสุดท้ายก่อนเสียชีวิตของผู้กำกับ Stanley Kubrick (The Shining , 2001: A Space Odyssey)close

close