close banner
banner banner banner banner banner
Brave Warrior Fighter (2007) กล้า หยุด โลก

Brave Warrior Fighter (2007) กล้า หยุด โลก

นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าเมื่อบัตรเครดิตได้รับความต้องการสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศในโลกในฐานะตัวแทนของความถูกต้องเคารพและควบคุมร้านค้าสำหรับเงินสดหลังแม้จะมีความจริงที่ว่ามันยินดีต้อนรับ “Brave Warrior Fighter” กลุ่มอาชญากรต้องมาหาประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนที่หอมหวนไม่เพียง แต่ประเทศไทยคนหนุ่มสาวชื่อไพโรจน์บี (B-Pairote บังเกอร์) ได้รับการร้องขอจากบุคคลที่ทำให้งงงวยเพื่อรับข้อมูลลูกค้าจาก “กล้า หยุด โลก” บริษัท บัตรเครดิตที่โด่งดัง การค้าขายเป็นไก่ขนาดใหญ่ (Afdlin Shauki) พี่น้องเขยมาเลเซีย ผู้สนับสนุนที่ถูกจับถูกคุมขังในฐานะนักโทษด้วยความสามารถเฉพาะตัวรวมกับการต่อสู้กับความสามารถพิเศษไพโรจน์ได้รับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก

banner