close banner

close banner
banner banner banner banner banner
Austin Powers International Man of Mystery (1997) พยัคฆ์ร้ายใต้สะดือ

Austin Powers International Man of Mystery (1997) พยัคฆ์ร้ายใต้สะดือ

เรื่องย่อออสติน พาวเวอร์ส (ไมค์ ไมเยอร์ส) ผู้มีฉากหน้าเป็นช่าภาพแฟ่ชั่นชั้นสูง ยังคงปฏิบัติการใฐานะสายลับเช่นเดิม และคราวนี้เขาก็ต้องต่อกรกับศัตรูเก่า ดร.อีวิล อีกครั้ง

banner