banner banner
banner
banner banner banner
banner
1UP (2022) ทีมนี้ชีเฟียส

1UP (2022) ทีมนี้ชีเฟียส

ติดตามนักเล่นเกมที่ลาออกจากทีมอีสปอร์ตของวิทยาลัยเนื่องจากการกีดกันทางเพศจากคู่หูชายของเธอ